Category Archives: Tài liệu

Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Bé: HAPPY HEARTS US 2 IWB

Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Tải File phần mềm tại đây Bước 2: Giải nén file đã tải sẽ nhận được thư mục sau:   Bước 3: Mở phần mềm Happyhearts-starter như hình trên bạn sẽ vào ứng dụng và bắt đầu sử dụng: Chúc bạn thành công! Chú ý: Ngoài ra trong file […]

Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Bé: HAPPY HEARTS US 1 IWB

Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Tải File phần mềm tại đây Bước 2: Giải nén file đã tải sẽ nhận được thư mục sau:   Bước 3: Mở phần mềm Happyhearts-starter như hình trên bạn sẽ vào ứng dụng và bắt đầu sử dụng: Chúc bạn thành công! Chú ý: Ngoài ra trong file […]

Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Bé: HAPPY HEARTS US STARTER

Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Tải File phần mềm tại đây Bước 2: Giải nén file đã tải sẽ nhận được thư mục sau: Bước 3: Mở phần mềm Happyhearts-starter như hình trên bạn sẽ vào ứng dụng và bắt đầu sử dụng: Chúc bạn thành công! Chú ý: Ngoài ra trong file còn […]